Henk Ensing Adviesbureau

De wegbeheerder heeft een uitgebreide taak als het gaat om het in stand houden van de openbare verlichting. Henk Ensing adviesbureau voor openbare verlichting heeft als beleidsadviseur en projectleider ruim 20 jaar overheidservaring en kan u ondersteunen als het gaat om het maken van:

  • Het beleid
  • Beheer
  • Vervanging
  • Nieuw aanleg tot en met de projectmatige begeleiding

Beleidsplannen richten zich op de visie, de ambitie en doelstellingen van de openbare verlichting en zijn strategisch van aard. Belangrijke thema’s zijn onder meer duurzaamheid, veiligheid, de aandacht voor het milieu en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Beheerplannen richten zich op de actuele kwantiteit, kwaliteit en de exploitatiekosten.

Een Beleidsplan en Beheerplan zijn essentiële instrumenten voor de wegbeheerder om de openbare verlichting goed te kunnen laten functioneren.

 

"Licht alleen aan als nodig!"

Henk Ensing Adviesbureau 

U bevindt zich hier: Home